Här berättar vi om och reflekterar kring projektet Skärgårdskultur för alla, som är ett integrationsprojekt finansierat av Ålands landskapsregering med aktiviteter i Ålands skärgård, Kumlinge men även människor i grannkommunen Brändö kommer att bjudas in till delar av projektet. Vill du, din förening eller ditt företag bidra, tveka inte att ta kontakt.

måndag 12 juni 2017

Träff 1, Midsommarkronor i fokus

Efter ett första informationsmöte med föreningsfolk och enskilda.Organiserade nu första träffen för projektet som ska ha 20 träffar.
20 vuxna (5män och 15 kvinnor) och 5 barn deltog.
På mötet var utöver infödda Kumlingebor, deltagare från Syrien, Norge, Tyskland, Brasilien, Scotland, Sverige, Finlands finskspråkiga del och Amerika.
Trevlig kväll, som ger mersmak.

REFLKETION:
* Det krävs i de flesta fall direkt kontakt (telefonsamtal, hembesök eller direkt chatt) för att värva inflyttade till aktiviteter. Speciellt om de inte kan svenska, är de viktigt,  men även för dessa så räcker varken Facebookgrupper eller affischer.  Man ser dem inte alltid för man vet  inte var man ska söka, förstår inte vem som är inbjuden eller vart det är och endast ett fåtal som inte känner någon annan som går far på aktiviteter som de inte väl känner till.
* Viktigt att göra kvällar där inte samtalet är i fokus, då språket kan begränsa. Kvällen var en mix av google translate, kroppspråk, engelska och väntolkning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar