Här berättar vi om och reflekterar kring projektet Skärgårdskultur för alla, som är ett integrationsprojekt finansierat av Ålands landskapsregering med aktiviteter i Ålands skärgård, Kumlinge men även människor i grannkommunen Brändö kommer att bjudas in till delar av projektet. Vill du, din förening eller ditt företag bidra, tveka inte att ta kontakt.

torsdag 27 juli 2017

Aktiviteter i augusti, upptäck Kumlinge! Alla intresserade välkomna!


Besök hos Berits korgmakeri;
tisdagen1/8 kl.17-18.30 Vi hälsar på hos Berit och hon berättar om hur hon jobbar med att odla pil och att skapa korgprodukter. Vi passar också på att titta på flygfältet. Samling vid flygfältet.

Biodling på Kumlinge; lördagen 5/8 kl. 14-15.30
Vi besöker Utskärgårdstjänsters honungshus; tittar på bin och honungshantering, smakprov av årets skörd. Samling vid Hasslebo gästhem.

Flygfyren i Kumlinge; onsdagen 9/8 kl. 17-18.30
Vi besöker Flygfyren och träffar Alice Persson som äger fyren. Hon har tillsammans med en arbets- grupp tagit fram planer för att i framtiden göra den mer tillgänglig och eventuellt att göra den till ett amatörastronomiskt centrum. Möjlighet finns att klättra upp i tornet. Samling nedanför tornet.

Stenbrottet i Kumlinge; tisdagen den 15/8 kl. 17-20
Vi besöker stenbrottet som var en stor arbetsplats i början av 1900-talet och som till och med hade järnväg. Samling utanför dagis.

Utflykt till Björkö och Lappo
Det finns planer på att besöka Anders och Eva, som driver Björkö lamm, och Fiskarens fru där Tuula Hörman arbetar med stickning och tryck. Datum kommer. senare.

Anmäl dig gärna innan om du vill komma med till:
Mia Hanström info@abfaland.ax eller 0400 784871. Behöver du hjälp med skjuts eller att hitta så hör av dig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar